Nasi drodzy wszyscy!

Zakończyliśmy III edycję projektu MIĘDZYPOKOLENIOWA PACZKA ŚWIĄTECZNA.

Cele zostały zrealizowane:

  • 1063 paczki — to 1063 uśmiechy!
  • 250 dzieci uczestniczyło w naszych Mikołajkach, które organizowaliśmy w siedzibie naszej Fundacji, Niepoczołowicach oraz w Lewinie
  • 150 seniorów wzięło udział w naszym spotkaniu wigilijnym.

W sumie nie ma chyba lepszego słowa niż proste:

Dziękujemy! W imieniu wszystkich beneficjentów projektu, jak i w imieniu osób zaangażowanych w realizację projektu.

Dziękujemy za Waszą dobroć! Dziękujemy za okazane serce! Dziękujemy za wsparcie naszej idei.

Jest pewna grupa osób oraz organizacji, którym chcemy szczególnie podziękować. Gdyby nie otrzymane wsparcie, to realizacja projektu byłaby niemożliwa.