Wychodzimy poza cel! Dzięki ofiarności sponsorów zorganizujemy Mikołajki w niewielkiej miejscowości Lewino dla ok. 100 dzieciaków.

Dziękujemy tym wszystkim starszym, którzy połączyli się z tymi młodszymi w ramach naszego projektu MIĘDZYPOKOLENIOWA PACZKA ŚWIĄTECZNA. Szczególnie chcemy podziękować Pani Sołtys Lewina – Danieli Baryła za pomoc w organizacji.

Mikołajki odbędą się 04.12.2021 o godzinie 15:30 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie. Zapraszamy dzieci z tych okolic. Na spotkanie z Mikołajem i po upominek świąteczny!