Jednym z celów naszego projektu  jest zorganizowanie Mikołajek dla dzieci z terenów wiejskich. Jesteśmy coraz bliżej jego osiągnięcia.

Wraz z Radnym Gminy Linia, Panem Michałem Miotkiem, w dniu 6 grudnia organizujemy Mikołajki w miejscowości Niepoczołowice. Na spotkaniu z Mikołajem każde dziecko otrzyma paczkę, będzie mógł porozmawiać z bohaterem wieczoru i zrobić sobie z nim zdjęcie.

W wydarzeniu udział weźmie ok. 200 dzieci.

Dziękujemy wszystkim sponsorom za zaangażowanie i ofiarność. Międzypokoleniowa sieć dobroci coraz bardziej się rozrasta.